מחזור 1 - 03/04/18

Aequus Club

defeat
09:30

7 Sylow

victory

7 Sylow

defeat
11:30

NEZEQ

victory

NEZEQ

victory
14:30

Power Ragers

defeat
16:30

Unknown

defeat

מחזור 2 - 04/04/18

09:30

7 Sylow

defeat
11:30

POROS

defeat

Unknown

victory
13:00

POROS

defeat

Unknown

victory
14:30

Power Ragers

defeat

Power Ragers

defeat
16:30

GUGUGAGA

victory

מחזור 3 - 05/04/18

GUGUGAGA

victory
10:30

POROS

defeat

Aequus Club

victory
12:00

GUGUGAGA

defeat

Aequus Club

victory
14:00

NEZEQ

defeat

מחזור 4 - 12/04/18

POROS

defeat
18:00

7 Sylow

victory

Power Ragers

defeat
19:00

Aequus Club

victory
20:00

Unknown

defeat

NEZEQ

victory
21:00

GUGUGAGA

defeat

מחזור 5 - 25/04/18

POROS

victory
18:00

Power Ragers

defeat
19:00

Aequus Club

victory

Unknown

defeat
20:00

NEZEQ

victory

7 Sylow

defeat
21:00

GUGUGAGA

victory

מחזור 6 - 26/04/18

Power Ragers

defeat
18:00

7 Sylow

victory

Aequus Club

victory
19:00

POROS

defeat

GUGUGAGA

defeat
20:00

Unknown

victory

NEZEQ

victory
21:00

מחזור 7 - 02/05/18

Power Ragers

defeat
19:00

Aequus Club

victory
20:00

GUGUGAGA

victory

7 Sylow

defeat
21:00

NEZEQ

victory

מחזור 8 - 03/05/18

Aequus Club

victory
18:00

7 Sylow

defeat

Power Ragers

defeat
19:00

NEZEQ

victory
20:00

Unknown

victory

7 Sylow

victory
21:00

Unknown

defeat

מחזור 9 - 09/05/18

Aequus Club

defeat
18:00

Unknown

victory

Power Ragers

defeat
19:00

Unknown

victory

NEZEQ

victory
20:00

GUGUGAGA

defeat

GUGUGAGA

victory
21:00

Power Ragers

defeat

מחזור 10 - 10/05/18

7 Sylow

defeat
18:00

NEZEQ

victory
19:00

Aequus Club

defeat

GUGUGAGA

defeat
20:00

Aequus Club

victory

7 Sylow

defeat
21:00

Unknown

victory

מחזור 11 - 17/05/18

טכני

NEZEQ

victory

Aequus Club

victory
טכני

Aequus Club

victory
19:00

Power Ragers

defeat

NEZEQ

victory
20:00

Unknown

defeat

GUGUGAGA

defeat
21:00

7 Sylow

victory

מחזור 12 - 24/05/18

7 Sylow

defeat
טכני

Power Ragers

victory
19:00

Power Ragers

defeat

GUGUGAGA

defeat
20:00

Unknown

victory
21:00

GUGUGAGA

defeat